Visie

‘Alle training is mentaal, de rest is slechts beweging’

Trainingsprocessen leiden tot een resultaat, daarom is het vaststellen van procesdoelen essentieel. Veel mensen hebben een duidelijk resultaatdoel voor ogen: sneller worden, stoppen met roken, afvallen, verbeteren van de conditie of wereldkampioen worden. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de voorwaarden om de kans op succes te vergroten?

Intime Physical is gespecialiseerd in het sturen van processen. Succesvolle processen zijn gebouwd op fundamenten. Veel mensen kunnen die fundamenten zelfs benoemen. Maar wanneer ze moeten beschrijven hoe je een sterk fundament bouwt, dan wordt het een ander verhaal. In de praktijk blijkt dat vele malen complexer te zijn dan gedacht. En daardoor worden soms fundamentele fouten gemaakt.

Een praktijkvoorbeeld:

Een goede spelsporter wordt getest op snelheid over 10m door een externe organisatie. De eerste 5m is naar verhouding een stuk langzamer dan de tweede 5m. Daaruit volgt de conclusie dat hij meer explosieve kracht nodig heeft omdat de startsnelheid ondermaats is. Bij een nadere observatie van de startbeweging blijkt dat deze speler zijn hak veel te hoog opgooit naar achter en eigenlijk technisch inefficiënt sprint. Hierdoor kan hij zijn explosieve kracht natuurlijk niet optimaal inzetten. Het te trainen fundament ligt daarmee op een ander vlak dan aanvankelijk gedacht.

Tijdverlies is een structureel probleem binnen veel trainingsprocessen door het herhaald ‘misslaan van planken’. Feilloos werken is gebaseerd op het maken van de juiste methodische keuzes binnen motorisch leren, zoals o.a. het foutloos leren ipv het leren van fouten. Natuurlijk worden in ieder proces fouten gemaakt en een verkeerde keuze leidt meestal tot een betere keuze een volgende keer. Maar binnen motorisch leren willen we het foutenpercentage toch laag houden. Dagelijks is te zien wat de motorische en mentale invloed is van fouten in het leerproces. Een goede uitvoering lijkt de standaard en wordt als ‘normaal’ beschouwd, maar een fout wordt negatief beoordeeld en als ‘slecht’ beschouwd. Op die manier wordt trainen een mentale aangelegenheid en dat is het in feite ook. Daarom is een programma en een goede voorbereiding van groot belang. Als er zonder aandacht of intentie getraind wordt, kun je het beter niet doen. Dat besef is essentieel bij de trainingsbenadering van Intime Physical. ‘Do it the right way or don’t do it at all’.

top